Presa de mesures preventives / Toma de medidas preventivas

Presa de mesures preventives als centres esportius de Club Lleuresport.

Als centres esportius de Club Lleuresport ( CEM Can Ricart, CEM Colom i IEM Espai de mar)  hem adoptat diverses mesures de prevenció per tal d’augmentar la seguretat dels seus usuaris/es.

  • En breu proporcionarem a diferents espais dels centres gels desinfectants a disposició de tots els usuaris i usuàries.
  • S’està incrementant l’ús de productes desinfectants en la neteja d’espais d’ús comú.
  • S’han elaborat suports comunicatius per a conscienciar els usuaris/es i treballadors/es de la importància de prendre determinades accions d’higiene personal i sobre els dubtes específics per a centres esportius.

Seguim molt atents a les informacions i directrius de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així com de les que puguin ser emeses des de l’Ajuntament i actuarem en conseqüència amb les seves indicacions.

Volem fer una crida a la tranquil·litat. Estem segurs que amb les mesures preses i el sentit de la responsabilitat dels treballadors i els usuaris, els centres podran continuar desenvolupant la seva activitat minimitzant els riscos, i farem del gimnàs un espai segur.

Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Toma de medidas preventivas en los centros deportivos de Club Lleuresport.

Los centros deportivos de Club Lleuresport (CEM Can Ricart, CEM Colom y IEM Espai de Mar) hemos adoptado varias medidas de prevención para aumentar la seguridad de los usuarios/as.

  • En breves proporcionaremos en diferentes espacios de centros geles desinfectantes a disposición de todos los usuarios y usuarias.
  • Se está incrementado el uso de productos desinfectantes en la limpieza de espacios de uso común.
  • Se han elaborado apoyos comunicativos para concienciar a los usuarios/as y trabajadores/as sobre la importancia de tomar determinadas acciones de higiene personal y sobre las dudas específicas para centros deportivos.

Seguimos muy atentos a las informaciones y directrices de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, así como de las que pueda emitir el Ayuntamiento y actuaremos en consecuencia con sus indicaciones.

Queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad. Estamos seguros que, con las medidas tomadas y el sentido de la responsabilidad de los trabajadores/as y los usuarios/as, los centros podrán continuar desarrollando su actividad minimizando los riesgos, y haremos del gimnasio un espacio seguro.

Gracias por vuestra colaboración.

Leave A Comment

Galeries

 

Col·laboradors

 

Consulta aquí qui son els nostres col·laboradors.

Gestió

 
lleure ajuntament